Governing Board

Alan Shimel

Founder of DevOps.com

Guowei Fang

CTO of PINGAN Technology

Jeff Liu

DevOps Expert of Google

Kohsuke Kawaguchi

Individual

Tianguo Xiao

Secretary